Aktualności

Uprawnienia budowlane i ich zalety

Naturalnie posiadanie uprawnień budowlanych zapewnia mnóstwo okazji do pracy w zawodzie. Przede wszystkim zapewniają wykonywania własnych funkcji technologicznych w budownictwie. Faktycznie, by przystąpić do testu na uprawnienia potrzebne jest złożenie wniosku w odpowiedniej miejscowo izbie samorządu zawodowego. Natomiast aby było to możliwe należy wykonywać pewne wymagania. Oczywiście egzamin na uprawnienia przeznaczony jest osobom mającym wykształcenie technologiczne. Rozporządzenie w sprawie własnych funkcji technologicznych w budownictwie charakteryzuje wymagane w tymże obrębie kierunku studiów. Jak więc możemy zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane – branże

Wyróżnić można parę branż w obrębie jakich zainteresowany przyjmuje odpowiednie uprawnienia. Owe branże to : architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana, inżynieryjna (mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa), instalacyjne (telekomunikacyjne, termiczne, lotne, wentylacyjne, wodociągowe, ściekowe, elektryczne i elektroenergetyczne).

Własne funkcje technologiczne w budownictwie

Uprawnienia budowlane https://uprawnienia-budowlane.com/ pozwolą na prowadzenie własnych funkcji technologicznych w budownictwie. Zapewnieniem tychże umiejętności jest decyzja o nadania uprawnień budowlanych, jaką daje, po zdanym teście, odpowiedni organ samorządu. Prawa do wykonywania własnych funkcji technologicznych w budownictwie zapewniają wykonywanie działalności połączonej z własnym rozwiązywaniem zagadnień strukturalnych, technologicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane po technikum?

Forma uzyskiwania praw budowlanych po zakończeniu technikum jest taka sama jak w wypadku osób z wykształceniem wyższym. Różnicą tymczasem jest wymagana długość praktyki profesjonalnej, jaka w tymże przypadku ulega przedłużeniu. Zdobycie uprawnień poprzez techników potrzebuje 4 lat praktyki wykonawczej na budowie, gdzie w wypadku osób z wykształceniem wyższym jej czas może zostać obniżony choćby do 1,5 roku, także jak widać różnica jest duża.