Aktualności

Jak wybrać pełnomocnika w rozwodzie?

Najpopularniejsi pełnomocnicy procesowi to niewątpliwie adwokaci. Okazuje się natomiast, iż przepisy pozwolą stronom na wykorzystanie spośród usług pozostałych osób, niekoniecznie mających wykształcenie prawnicze. W sprawach rozwodowych pełnomocnikiem może być także małżonek, rodzeństwo, zstępni czy wstępni strony i osoby będące ze stroną w stosunku przysposobienia. Niewątpliwie sprawa, w jakiej jeden spośród małżonków reprezentuje w sprawie rozwodowej zarówno siebie, jak również drugiego spośród małżonków jest niedopuszczalna.

Pełnomocnik w rozwodzie – kto może nim być?

Pełnomocnikiem w sprawie o rozwód może być adwokat, jaki zostanie zatwierdzony poprzez stronę oferującą pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawie o rozwód czy ustanowiony na wniosek strony z urzędu poprzez sąd przed wytoczeniem sprawy, czy kiedy sprawa już się toczy. Adwokat, jako pełnomocnik w rozwodzie wyznaczony poprzez stronę jest upoważniony do prezentowania strony w sprawie o rozwód od czasu przekazania pełnomocnictwa do czasu, gdy zgodnie z pełnomocnictwem wygasa umocowanie do oddziaływania.

Prowadzenie sprawy rozwodowej poprzez pełnomocnika

Do prowadzenia sprawy rozwodowej jak najbardziej można ustanowić pełnomocnika. Potrzebne jest zapewnienie pełnomocnictwa specjalnego. Znaczy to, że w pełnomocnictwie należy pokazać, że pełnomocnik będzie umocowany do prowadzenia danej sprawy o rozwód. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być adwokat czy radca prawny. Usługa specjalistycznego pełnomocnika polega m.in. na przygotowaniu pozwu oraz pozostałych pism procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych oraz wyjaśnianiu reguł postępowania.