Aktualności

Co należy wiedzieć o ośrodku uzależnień dla młodzieży?

Czym jest uzależnienie oraz jakie są rodzaje uzależnień?

Problem uzależnień wśród młodzieży to zjawisko coraz częstsze. Wbrew pozorom nie dotyczą jedynie narkomanii. Po pomoc do specjalistów zgłaszając się bowiem rodzice, których dzieci nadużywają dopalaczy, leków czy też korzystają nadmiernie z komórki oraz Internetu. W przypadku ludzi młodych leczenie uzależnień odbywa się zwykle w placówkach specjalistycznych. Jest to chociażby ośrodek uzależnień dla młodzieży. Musimy wiedzieć, z jakimi nałogami ośrodek uzależnień dla młodzieży sobie świetnie poradzi.

Samo pojęcie uzależnienia jest tłumaczone jako zaburzenie, które polega na przymusie zażywania psychoaktywnej substancji (na przykład narkotyków, alkoholu) czy też wykonywaniu czynności określonej takiej jak używanie komputera czy też robienie zakupów.

Uzależnienie może być fizyczne czy też psychiczne. Może także dotyczyć każdej z tych sfer. Najczęściej nałóg o psychologicznym podłożu jest związany z przymusem wewnętrznym wykonywania czynności określonych, jak na przykłada grania w gry komputerowe. Z kolei fizyczne uzależnienie występuje u osób, które przyjmują regularnie określone psychoaktywne substancje. W ich przypadku się zauważa tak zwany zespół odstawienia. Są to fizyczne dolegliwości, które występują w sytuacji, gdy w organizmie brakuje substancji, od której dana osoba jest uzależniona.

Nałogi wśród młodzieży oraz wśród osób dorosłych są niezmiernie podobne. Najczęściej dotyczą nadużywania leków, narkotyków, dopalaczy,komputerów czy też telefonów komórkowych. Dużo rzadziej u ludzi młodych występują problemu z hazardem czy też z alkoholizmem. Są to nałogi typowe bardziej dla dorosłych osób.

Jakie są przyczyny uzależnienia wśród młodzieży?

Znalezienie samej przyczyny uzależnienia u człowieka młodego jest pierwszym elementem psychoterapii w zasadzie w każdym odwykowym ośrodku. Z reguły powodem nałogu jest po prostu nieradzenie sobie z emocjami oraz problemami, które silnie szczególnie oddziałują na młodzież będącą w okresie dojrzewania. Do spektrum czynników, które sprzyjają uzależnieniom w młodym wieku również się zalicza: uleganie namowom rówieśników, cierpliwość, uczucie zagubienia i osamotnienia, chęć przynależenia do grupy, problemy w szkole lub w domu, brak zainteresowania ze strony rodziców czy też przeżycia traumatyczne.

Zarówno sięganie po psychoaktywne substancje, jak i także poświęcenie za dużej ilości czasu, na przykład granie w komputerowe gry wynikają z poszukiwania przez dziecko sporej przyjemności. Ta czynność ma nam zrekompensować emocjonalne braki (na przykład brak uwagi ze strony rodziców) czy też zagłuszyć problemu. Gdy zaspokajanie tejże potrzeby się staje dla młodego człowieka najważniejszym z celów wynikającym z psychicznego czy też fizjologicznego przymusu, dochodzi do uzależnienia. Niestety skutki jego u młodzieży się wiążą nie tylko z samym opuszczaniem się w nauce, ale także w przypadku co po niektórych nałogów również z zagrożeniem zdrowia, a nawet naszego życia.